Χαράλαμπος Βασιλειάδης «Ο Λάμπον α σο Καρς»πλήρης τίτλος:
Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Ο Λάμπον α σο Καρς. Η Οδύσσεια ενός Ποντίου από τον Καύκασο, Στοχαστής, Αθήνα 2013

αναδημοσίευση από: Στοχαστής

«Το βιβλίο αυτό, γραμμένο από έναν Έλληνα του Πόντου, αποτελεί μιαν ακόμη αυθεντική μαρτυρία για το βάρος και το βάθος της ελληνικής παρουσίας στην Μ. Ασία, τον Καύκασο, την Ν. Ρωσία και τον Εύξεινο Πόντο.
  Γραμμένη λίγο πριν από τον θάνατό του, η σύντομη αυτή αυτοβιογραφία του Χαράλαμπου Βασιλειάδη περιγράφει τις οδυσσειακού χαρακτήρα περιπέτειές του μέχρι να καταλήξει για πέμπτη και τελευταία φορά πρόσφυγας στην ακριτική Φλώρινα.
  Σαν κινηματογραφική ταινία τρέχουν τα χρόνια με την ζωή του στον Καύκασο, την παιδική ηλικία, την ξεχωριστής έντασης σχέση με τον πατέρα του, τον πρώτο του έρωτα και την πρώτη φυγή του στα ποντιακά χωριά του Νοβοροσίσκ, όπου η συνάντησή του με τον θείο του Στάθιο αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο πριν την οριστική φυγή του από το πατρικό σπίτι για να καταταγεί στον ρωσικό στρατό.
  Σε αυτήν την πλέον χαρακτηριστική περίοδο της ζωής του ως Κοζάκος ανθυπολοχαγός, θα ζήσει από τα μέσα τα συγκλονιστικά γεγονότα του ρωσογερμανικού μετώπου, την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον ανελέητο αγώνα Λευκών και Μπολσεβίκων μέχρι την επικράτηση των τελευταίων, που τον οδήγησαν στην τελευταία προσφυγιά «μετά από πολλές περιπέτειες με νεκρούς και τραυματίες σε κάθε μεριά που περνούσα και πολλές μεταμφιέσεις», στην Ελλάδα.
  Σε αυτό το τελευταίο ουσιαστικά της ζωής του προσόρμισμα θα βρει μόνιμο πλέον καταφύγιο, όπου και θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος του βίου του, όπως λιτά το αποτυπώνει στο τέταρτο μέρος της αυτοβιογραφίας του.
  Ένα βιβλίο μνήμης, αλλά όχι μόνον. Μια αυτοβιογραφία που πέρα από την καθαρά προσωπική ιστορία, περιγράφει με τρόπο απλό, βιωματικό και ανεπιτήδευτο μια σημαντική περίοδο που συμπίπτει με την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αυτού του Έλληνα ακρίτα, ριζωμένου στην περιοχή του Πόντου και του Καυκάσου για περισσότερο από τρεις χιλιετίες.

Για τον συγγραφέα

  O Χαράλαμπος Βασιλειάδης γεν­νήθηκε στις 10 Απριλίου 1898 στο χωριό Τσατάχ, του υπό τσαρική διοίκηση Επαρχείου του Καρς. Οι γονείς του κατέφυγαν στην περιοχή, ως πρόσφυγες από την τουρκοκρατούμενη περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου, για να σωθούν από το ζυγό των Τούρκων. Δεκαπέντε χρονών κατετάγη στον τσαρικό στρατό και πήρε μέρος κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των Αυστρο-Γερμανών.
  Έζησε την κατάρρευση του τσαρικού στρατού και τα τραγικά γεγονότα της Επανάστασης του 1917 στο μέτωπο. Μετά την παράδοση του Επαρχείου του Καρς από τον Λένιν στους Τούρκους το 1918 οδήγησε, κάτω από ανείπωτες συνθήκες, σύσσωμο το χωριό του στον Βόρειο Καύκασο, στην περιοχή των Κοζάκων του Κουμπάν, για να αποφύγει τη σφαγή. Οι εμφύλιες διαμάχες τον έταξαν στις γραμμές των Λευκών εναντίον των Μπολσεβίκων. Το 1920, μετά την ήττα των Λευκών υπό τον στρατηγό Ντενίκιν, με μέρος των συγγενών και χωριανών του, αναχωρεί μετά από πολλές περιπέτειες για την Ελλάδα, βιώνοντας το δράμα των προσφύγων. Υπήρξε ο ίδιος και οι συγγενείς του πέντε φορές πρόσφυγας, με τελική κατάληξη τη Φλώρινα, όπου έζησε με την οικογένειά του, αποτελούμενη από τέσσερα παιδιά, έως το τέλος της ζωής του.
  Η σύντομη αυτοβιογραφία του, που συνέγραψε ο ίδιος, λίγο πριν το θάνατό του, αποτελεί μιαν αντιπροσωπευτική βιωματική αφήγηση της μοίρας του ποντιακού Ελληνισμού, την οποία και ο ίδιος εβίωσε δραματικά. Απεβίωσε στις 22 Ιουνίου 1985.»Погосян А.М. «Карсская область в составе России»Погосян Арташес Михайлович «Карсская область в составе России», Отв. ред.В. А. Дилоян, Ереван Айастан, 1983

===
 
Аннотация
В работе на основе архивных и опубликованных материалов освещается целостная история Карсской области с 1878 по 1920 гг. Особое внимание уделено военному сотрудничеству и дружбе русского и армянского народов, имевших целью присоединение области к России.
В специальных разделах исследовано прогрессивное значение присоединения Карсской области к России для экономического и культурного развития области. В работе значительное место занимает освещение истории революционного движения в области, выявление его связи с революционной борьбой российского пролетариата.
Предназначена для историков и широкого круга читателей.
Содержание
Введение
Историко-географический очерк Карсской области
Глава I. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и присоединение Карсской области к России.
·            1. Военные действия на Кавказском фронте
·            2. Образование Карсской области
Глава 11. Социально-экономические отношения в Карсской области
·            1. Краткий очерк социально-экономических отношений в Карсском пашалыке до русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
·            2. Социально-экономические отношения в Карсской области после присоединения к России
·            3. Этнические изменения в составе населения Карсской области
·            4. Оживление культурной жизни
·            5. Карсская область в годы первой русской революции
Глава III. Карсская область в период первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции
·            1. Военно-стратегическое значение Карсской области для Кавказского фронта
·            2. Отклики февральской буржуазно-демократической революции в Карсской области. Создание Сове¬тов и их деятельность
·            3. Карсская область после победы Великой Октябрьской социалистической революции
·            4. Турецкое нашествие 1918 года
·            5. От поражения Турции в первой мировой войне до Майского восстания в Армении
·            6. Майское восстание в Карсской области
·            7. Турецкое нашествие 1920 года и отторжение Карсской областиТигран Асоян «Территориальные проблемы Республики Армении и британская политика: 1918-1920 гг.»πλήρης τίτλος:

Тигран Асоян, Территориальные проблемы Республики Армении и британская политика:1918-1920 гг., Москва 2005


===
Год: 2005
Автор научной работы:  Асоян, Тигран Мушегович
Ученая cтепень: кандидат исторических наук
Место защиты диссертации: Москва
Код cпециальности ВАК: 07.00.03
Специальность: Всеобщая история (соответствующего периода)
Количество cтраниц: 289

Βλ. Περιεχόμενα και Εισαγωγή (περίληψη διατριβής) εδώ